Dankzij een uitgebalanceerd huishouden is Comenius financieel in staat om in de vorm van beurzen steun te verlenen aan Do-Ha bijeenkomsten in onze regio. Tot dusver hebben twee instellingen van deze mogelijkheid gebruikgemaakt: de Leerstoel voor Neerlandistiek van de Universiteit van Wrocław en de Masaryk Universiteit in Brno.

Centrum voor Taalkundige Expertise aan de Leerstoel voor Neerlandistiek van de Universiteit van Wrocław

Deze conferentie vond plaats op 4 december 2018 en was bedoeld voor de taalkundige doctorandi en habilitandi uit Polen, Tsjechië, Slovakije en Bulgarije die een gelegenheid hebben gekregen om hun onderzoek te presenteren en in de discussie te komen met de experts: Frieda Steurs (KU Leuven/ Instituut voor de Nederlandse Taal in Leiden), Piet van Sterkenburg (Universiteit van Leiden/VU Brussel), Wilken Engelbrecht (Universiteit van Olomouc/Katholieke Universiteit Lublin), Camiel Hamans (Universiteit van Amsterdam), Agata Szubert (Universiteit van Wrocław). De referaten van de conferentie worden opgenomen in een van de volgende edities van het neerlandistisch tijdschrift Neerlandica Wratislaviensia.

De lijst van deelnemers:

Zuzanna Czerwonka (Wrocław), Pavlina Knap-Dlouha (Olomouc), Marta Kostelecka (Brno), Milan Križ (Olomouc), Katerina Križova (Olomouc), Agnieszka Kucfir (Wrocław), Robert de Louw (Poznań), Kristina Pajerova (Olomouc), Sofie Royeaerd (Brno), Magda Serwadczak (Wrocław), Katarzyna Tryczyńska (Wrocław), Agnieszka Urniaż (Wrocław), Kaloyan Velikov (Veliko Tarnovo), Anna Witczak (Wrocław)

 

De PhD-miniconferentie voor Tsjecho-Slowaakse en Poolse promovendi aan de Masaryk Universiteit in Brno.

De conferentie wordt gehouden op 30 en 31 oktober 2019 en zal aan de promovendi een mogelijkheid bieden om hun onderzoek te presenteren alsook in de discussie te komen met de experts: Yves, T´Sjoen (Universiteit van Gent), Wilken Engelbrecht (Universiteit van Olomouc/Katholieke Universiteit Lublin) en Marketa Štefkova (Universiteit van Bratislava). De deelnemers krijgen ook de kans om deel te nemen aan twee methodologische workshops. De conferentie wordt ook mede gesubsidieerd door de Masaryk Universiteit, Lufthansa en de Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Tsjechië.

De lijst van deelnemers (voorlopig): Benjamin Bossaert (Palacký Universiteit, Olomouc), Jan Fabry (Palacký Universiteit, Olomouc), Veronika Horáčková (Masaryk Universiteit, Brno), Pim van der Horst (Palacký Universiteit, Olomouc), Anna Krýsová (Karelsuniversiteit, Praag), Lada Vukomanović (Karelsuniversiteit, Praag), Lenka Žárská (Masaryk Universiteit, Brno).

Consultanten: Marketa Štefkova (Comenius Universiteit te Bratislava), Wilken Engelbrecht (Palacký Universiteit te Olomouc en KU Lublin), Yves T´Sjoen (Universiteit Gent).

 

De volgende gelegenheid om van de financiële steun van Comenius gebruik te kunnen maken, is het Do-Ha colloquium in Berlijn eind maart 2020. Hierbij doen we een oproep aan alle vakgroepen om kandidaten aan te dragen voor een beurs.