De DCC Doctoral School voor Nederlandse Letterkunde wordt als zomerschool sinds 2017 elke twee jaar in Centraal-Europa georganiseerd. Het werd geïnitieerd door Herbert van Uffelen (van de Universiteit Wenen) in samenwerking met een groep docenten uit het DCC-netwerk (Joint Bachelor ‘Dutch Language, Literature and Culture in a Central European Context’). Het belangrijkste doel van de Doctoral School is om door kennis te delen de positie en het netwerk van jong talent uit de regio te versterken. Dit wordt gedaan door het organiseren van die thematische zomerscholen waarin de promovendi, maar ook gevorderde masterstudenten in internationaal verband kennis kunnen maken met actuele thema’s en recente onderzoekresultaten van het vakgebied Nederlandse Letterkunde en in een intellectueel stimulerende omgeving elkaar en elkaars onderzoek beter kunnen leren kennen. Ervaren neerlandici van verschillende vakgroepen uit de regio zijn betrokken bij de Doctoral School als docenten.

In de afgelopen jaren is de DCC Doctoral School uitgegroeid tot een belangrijke bron van kennisoverdracht en inspiratie voor jonge neerlandici in Centraal-Europa en heeft een grote aantrekkingskracht voor promovendi, studenten en docenten. De Doctoral School zorgt er ook voor dat afstuderende neerlandici meer kans hebben om betrokken te blijven bij het vak en deel te nemen aan onderzoeksprojecten en het werk aan de vakgroepen. Op deze manier blijft de Comenius regio een bruisende en inspirerende omgeving voor het beoefenen van Neerlandistiek.

We willen graag de mogelijkheden onderzoeken om onze Doctoral School uit te breiden. En wel in twee opzichten. Ten eerste – geografisch. We zouden graag ook deelnemers uit andere regio’s de mogelijkheid willen geven om deel te nemen. Ten tweede – thematisch. We willen ook graag jonge onderzoekers die zich meer op taal- of cultuurkunde richten dezelfde mogelijkheden van internationale samenwerking bieden. Om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken willen we graag met internationale neerlandici in gesprek gaan. Daarom nodigen we u uit om op 1 juni om 13.00 uur (CET) mee te doen aan onze online “Infosessie Doctoral School”. Tijdens een korte presentatie gaan we eerst in op de structuur en organisatie van de Doctoral School zoals die tot nu toe plaats heeft gevonden. We beantwoorden ook graag alle vragen in dit verband. In het tweede deel willen we met alle deelnemers graag in gesprek gaan over de mogelijkheden tot uitbreiding.

Schrijf je hier in voor de infosessie: https://forms.office.com/e/Q7hQHyZxhL.