Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)

Wetenschappelijke en didactische medewerkers

Naam
Vakgebied en specialisatie
Projecten/onderzoek
Email
Martine Bijvoet
Taalverwerving (NT2)
Judit Gera (prof. dr.)
Moderne Letterkunde (Literair vertalen, literatuurtheorie, postkoloniale en gender studies, woord en beeld, culturele transfer)
Geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur in het Hongaars
Roland Nagy (dr.)
Taalkunde
(Klankleer, uitspraakdidactiek, historische taalkunde)
Taalkundige aspecten van de Hongaarse kindertreinen, uitspraakonderwijs in Oost-Europees context
Orsolya (Orsi) Réthelyi (dr. habil.)
Letterkunde, cultuurgeschiedenis (Literatuurgeschiedenis, receptie van literatuur, oudere en moderne literatuur)
Eastbound CODL (NWO-FWO), Weerkaatsingen: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanuit Hongaars perspectief (Taalunie), Digital Library and Bibliography for Literature in Translation and Adaptation (Taalunie), Vernieuwing over en weer. Historische avant-garde en culturele uitwisseling tussen de Lage Landen, Midden- en Zuid-Europa in het interbellum (Taalunie), Challenging the European Monoculture: Towards a Policy on the Diversification of the European Literary Field (Central Europe Leuven Strategic Alliance (CELSA)), Migratie, literatuur en identiteit: De kindertreinen tussen Hongarije Nederland en Vlaanderen in de eerste helft van de 20ste eeuw.
Orsolya Varga (dr.)
Taalkunde, vertaalkunde
Janina Vesztergom (MA)
Literatuur
(Postmoderne literatuur, contemporaine literatuur)
Jelle Zoon (drs.)
Taalverwerving NT2

Titel van het tijdschrift van de vakgroep

(tijdschrift van het instituut)

Filologi

Zeitschrift für Germanistik, Nederlandistik und Skandinavistik an der Eötvös-Loránd-Universität
German, Dutch and Scandinavian Studies at Eötvös-Loránd-University

Link naar de website van het tijdschrift
ELTE-Boedapest
Adresgegevens van de instelling

Néderlandisztika Tanszék / Vakgroep Nederlands / Department of Dutch Studies
Eötvös Loránd University (ELTE)
Rákóczi út 5
1088 Budapest, Hungary

Titel en naam van het hoofd van de instelling

Dr. habil. Orsolya Réthelyi

Link naar de website