Wat is Comenius?

We willen dat de site een platform wordt voor de bevordering van samenwerking tussen leden uit de regio en ook als informatiebron dient over wat gaande is in ons neerlandistische circuit.

Comenius – vereniging voor neerlandistiek in Centraal-Europa is een vereniging onder Nederlands handelsrecht (met het KvK-nummer 30159629) opgericht in 1995 (met zetel in Centraal-Europa in Olomouc) en heropgericht in 1999 (met zetel in Nederland). Het idee van een samenwerkingsplatform op te richten ontstond in het raakpunt van de Midden-Europese cultuur, in een Weens koffiehuis en werd vervolgens op 17 mei 1995 ook feitelijk uitgevoerd in de historische zaal van het Domkapittel van Olomouc, heden onderdeel van het Aartsbisschoppelijk Museum.

Comenius heeft als brede doelstelling het verspreiden van de Nederlandse taal, literatuur en cultuur van Nederland en Vlaanderen in Centraal-Europa, het behartigen van de belangen van neerlandici en studenten neerlandistiek in de regio.  Dit willen we bereiken op verschillende manieren. Onze voornaamste activiteiten zijn het (mede-)organiseren van vakinhoudelijke bijeenkomsten, zowel voor docenten als studenten in de regio. Onze belangrijkste partner en bron van ondersteuning is de Nederlandse Taalunie. Onze Nederlandse zetel bevindt zich bij de zetel van de Taalunie en we onderhouden ook nauwe banden met de Internationale vereniging voor neerlandistiek.

Bestuur

laten zien

BESTUUR

dr. hab. Agata Kowalska-Szubert (Wrocław)
voorzitter
a.szubert@ars.home.pl

dr. Zuzanna Czerwonka-Wajda (Wrocław)
penningmeester
zuzanna.czerwonka@uwr.edu.pl

prof. dr. Wilken Engelbrecht (Olomouc & Lublin)
secretaris
wilken.engelbrecht@seznam.cz

Twan Zegers, MA (Praag)
webbeheerder
twanzegers@gmail.com

dr. Roland Nagy (ELTE Boedapest)
wetenschappelijk lid
nagy.roland@btk.elte.hu

doc. dr. Anita Srebnik (Ljubljana)
wetenschappelijk lid
anita.srebnik@gmail.com

Word lid en/of betaal je contributie

laten zien

HOE WORD JE LID, STUDENTENLID OF BUITENGEWOON LID? EN HOE BETAAL JE DE CONTRIBUTIE?

 

Belangstellenden kunnen zich inschrijven als lid, studentenlid of buitengewoon lid door het onderstaande formulier in te vullen en op te sturen naar het secretariaatsadres.

U ontvangt dan z.s.m. een bevestiging van uw inschrijving.

Secretariaat COMENIUS
Filozofická fakulta UP v Olomouci
Katedra nederlandistiky
Křížkovského 10
771 80 Olomouc
Czech Republic – Česká republika

e-mail: secretaris.comenius@gmail.com

De contributie bedraagt 10 euro per jaar en kan onder vermelding van de omschrijving “Contributie [jaartal(len)]” worden overgemaakt naar:

Vereniging COMENIUS
IBAN: NL44 INGB 0008 4079 64

COMENIUS organiseert om het jaar een bijeenkomst voor docenten. We hebben de gewoonte om de jaarlijkse contributie bij de conferentievergoeding op te tellen, dat wil zeggen: wie zich voor zo’n bijeenkomst inschrijft, betaalt – als hij dat nog niet gedaan heeft – automatisch de contributie, en hoeft dat dus niet nogmaals te doen.

Word Lid

Documenten

Comenius vakgroepen

Ilia-universiteit Tbilisi

Ilia-universiteit Tbilisi

Nationale Taras Sjevtsjenko-universiteit Kiev

Nationale Taras Sjevtsjenko-universiteit Kiev

Debreceni Egyetem

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)

Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski

Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski

Károli Gáspár Református Egyetem

Károli Gáspár Református Egyetem

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu

Latvijas Kultūras Akadēmija

Latvijas Kultūras Akadēmija

Universität Wien

Universität Wien

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Velikoturnovski Universitet Sv. sv. Kiril i Metodiy

Velikoturnovski Universitet Sv. sv. Kiril i Metodiy

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Universitatea din București

Universitatea din București

Univerzitet u Beogradu

Univerzitet u Beogradu

Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

Masarykova Univerzita v Brně

Masarykova Univerzita v Brně

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci