Wat is Comenius?

We willen dat de site een platform wordt voor de bevordering van samenwerking tussen leden uit de regio en ook als informatiebron dient over wat gaande is in ons neerlandistische circuit.

Comenius – vereniging voor neerlandistiek in Centraal-Europa is een vereniging onder Nederlands handelsrecht (met het KvK-nummer 30159629) opgericht in 1995 (met zetel in Centraal-Europa in Olomouc) en heropgericht in 1999 (met zetel in Nederland). Het idee van een samenwerkingsplatform op te richten ontstond in het raakpunt van de Midden-Europese cultuur, in een Weens koffiehuis en werd vervolgens op 17 mei 1995 ook feitelijk uitgevoerd in de historische zaal van het Domkapittel van Olomouc, heden onderdeel van het Aartsbisschoppelijk Museum.

Comenius heeft als brede doelstelling het verspreiden van de Nederlandse taal, literatuur en cultuur van Nederland en Vlaanderen in Centraal-Europa, het behartigen van de belangen van neerlandici en studenten neerlandistiek in de regio.  Dit willen we bereiken op verschillende manieren. Onze voornaamste activiteiten zijn het (mede-)organiseren van vakinhoudelijke bijeenkomsten, zowel voor docenten als studenten in de regio. Onze belangrijkste partner en bron van ondersteuning is de Nederlandse Taalunie. Onze Nederlandse zetel bevindt zich bij de zetel van de Taalunie en we onderhouden ook nauwe banden met de Internationale vereniging voor neerlandistiek.

Bestuur

laten zien

Bestuur

prof. dr. Jelica Novaković-Lopušina (Belgrado)
voorzitter
jelica.novakovic@gmail.com

dr. Zuzanna Czerwonka-Wajda (Wrocław)
penningmeester
zuzanna.czerwonka@uwr.edu.pl

lic. Benjamin Bossaert (Bratislava)
secretaris
benjaminbossaert@gmail.com

dr. Jan Urbaniak (Wrocław)
webbeheerder
jujanekur@gmail.com

dr. Orsolya Réthelyi (Boedapest ELTE)
voorzitter wetenschap/hoofdredacteur
orsolya.rethelyi@gmx.net

Word lid

laten zien

HOE WORD JE LID, STUDENTENLID OF BUITENGEWOON LID?

 

Belangstellenden kunnen zich inschrijven als lid, studentenlid of buitengewoon lid door het onderstaande formulier in te vullen en op te sturen naar het secretariaatsadres.

U ontvangt dan z.s.m. een bevestiging van uw inschrijving.

Secretariaat COMENIUS
Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
Filozofická Fakulta Univerzity Komenského
Gondova 2
SK – 814 99 Bratislava
Slovakia – Slovenská republika
e-mail: benjamin.bossaert@gmail.com

Word Lid

Documenten

Comenius vakgroepen

Debreceni Egyetem

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)

Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski

Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski

Károli Gáspár Református Egyetem

Károli Gáspár Református Egyetem

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu

Latvijas Kultūras Akadēmija

Latvijas Kultūras Akadēmija

Universität Wien

Universität Wien

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Velikoturnovski Universitet Sv. sv. Kiril i Metodiy

Velikoturnovski Universitet Sv. sv. Kiril i Metodiy

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Universitatea din București

Universitatea din București

Univerzitet u Beogradu

Univerzitet u Beogradu

Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

Katolícka Univerzita v Ružomberku

Katolícka Univerzita v Ružomberku

Masarykova Univerzita v Brně

Masarykova Univerzita v Brně

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci