Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Aantal studenten: 153

Wetenschappelijke en didactische medewerkers

Naam
Vakgebied en specialisatie
Projecten/onderzoek
Email
Paweł Zajas (prof. dr. habil.)
Hoofd van de vakgroep. Letterkunde, cultuurgeschiedenis(Algemene literatuurwetenschap, moderne Nederlandse literatuur, Afrikaanse literatuur)
Mikołaj Buczak (mgr)
Taalkunde (Toegepaste taalkunde), Taalverwerving
Onderzoek: Cultuur en interculturele competentie in de NVT-les
Małgorzata Drwal (dr.)
Letterkunde, cultuurgeschiedenis(Moderne Nederlandse literatuur, Zuid-Afrikaanse studies, egodocumenten)
Habilitatieonderzoek: Culturele mobiliteit tussen Zuid-Afrika en Europa: feminisme en socialisme
Bas van der Ham (mgr)
Christopher Joby (dr.)
Taalkunde, cultuurgeschiedenis (De geschiedenis van de Nederlandse taal en letterkunde buiten de Lage Landen)
Onderzoek: Het Nederlands in Oost-Azië
Mateusz Klimek (mgr)
Taalkunde
Jerzy Koch (prof. dr. habil.)
Letterkunde, cultuurgeschiedenis
(Moderne Nederlandse literatuur, Afrikaanse literatuur, koloniale literatuur)
Geschiedenis van de Nederlandse literatuur in het Pools, receptie van Nederlandse literatuur
Karen Kuhn (MA)
Letterkunde, taalverwerwing
Vroulike mistici - Johanna Brandt & tydgenote 1900's
Robert de Louw (dr.)
Taalkunde, taalverwerving
(Toegepaste taalkunde, taalattitudes, translanguaging, meertaligheid)
De (potentiële) rol van T1 en andere vreemde talen in de verwerving van het Nederlands als Tn
Ruben van Luijk (dr.)
Cultuurgeschiedenis
(Letterkunde, creatief schrijven)
Małgorzata Łyczykowska (mgr)
Przemysław Paluszek (mgr)
Letterkunde, cultuurgeschiedenis
(Literatuurgeschiedenis(sen), Nederlandse cultuur in de 17de en 19de eeuw, taalverwerving)
Promotieonderzoek: Oudere Nederlandse letterkunde in de Nederlandse literatuurgeschiedenissen uit de jaren 1848-1927
Dorota Pawlicka (mgr)
Letterkunde, cultuur
(Pools en Nederlands Internationaal Cultuurbeleid)
Nancy Saeys (MA)
Anna Sikora-Sabat (dr.)
Letterkunde, cultuur
(Cultureel geheugen, postmemory, Nederlandse sporen in Polen, Olędrzy) Habilitatieonderzoek naar de Nederlandse sporen in Polen in het Poolse culturele geheugen
Michał Wenderski (dr.)
Letterkunde
(Moderne kunst en literatuur - avant-garde)
Culturele mobiliteit tussen avant-gardegroeperingen uit Polen en de Lage Landen
Katarzyna Wiercińska (dr.)
Taalkunde
(Pragmatiek: beleefdheid op taalniveau, taalsituatie in Vlaanderen)
Habilitatieonderzoek: De perceptie van directieve taalhandelingen in het Pools en in het Nederlands Redactiesecretaris van Werkwinkel

Titel van het tijdschrift van de vakgroep

Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies – Werkwinkel. Tijdschrift voor Neerlandse en Zuid-Afrikaanse Studies – Werkwinkel, Tydskrif vir Nederlandse en Suid-Afrikaanse Studies)

 

Link naar de website van het tijdschriftLink naar de website van het tijdschrift
Adresgegevens van de instelling

Vakgroep Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies
Faculteit Engels

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
Polen

Titel en naam van het hoofd van de instelling

prof. dr habil. Pawel Zajas

Link naar de website