Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Aantal studenten: 108

Wetenschappelijke en didactische medewerkers

Naam
Vakgebied en specialisatie
Projecten/onderzoek
Email
Wilken Engelbrecht (prof. dr hab, prof. zw.)
Taalkunde, letterkunde, cultuurkunde
(Syntaxis, culturele betrekkingen tussen de Lage Landen en Centraal-Europa)
Katholieke vertalingen van Nederlandstalige literatuur, receptie van de Vlaamse Beweging in Centraal-Europa
Agnieszka Flor-Górecka (dr.)
Taalkunde, vertaalkunde
(Morfologie, syntaxis, vertalen Nederlands-Pools)
Passief in het Nederlands en Pools in vergelijking
Jan Fabry (mgr)
Taalkunde, taalverwerving
(Conversatie)
Kunsttalen en hun functioneren
Bas Hamers (drs.)
Taalkunde
(Schrijfvaardigheid)
Magdalena Lipnicka (dr.)
Cultuurkunde, sociolinguïstiek
(Sociolinguïstiek)
Vergelijking van sociolecten in het Nederlands en het Pools
Marcin Lipnicki (mgr)
Taalverwerving
(Grammatica)
Hendrik Conscience in Poolse vertaling, Józef Ignacy Kraszewski in Nederlandse vertaling
Piotr Pojnar (mgr)
Taalverwerving
(Grammaticale oefeningen)
Marcin Polkowski (dr hab. prof. KUL)
Letterkunde
(Oudere letterkunde - voor 1880)
Literaire cultuur en religie in de Nederlanden in vroegere tijden, Nederlandse handschriften en oude drukken in Mazovië en het gebied van Lublin, imagologie van de Lage Landen en Polen in de literatuur
Beata Popławska (mgr)
Taalkunde, vertaalkunde
(Vertalen Nederlands-Pools, morfologie, fraseologie)
Fraseologismen met dierennamen in het Frans, Nederlands en Pools
Kamila Tomaka (mgr)
Taalkunde
Vergelijking van discoursepartikels in het Oud-Grieks en het Nederlands
Muriel Waterlot (dr.)
Vertaalkunde, didactiek
(Vertalen Pools-Nederlands, conversatie)
Interculturaliteit in vertalingen van niet-literaire teksten, digitale hulpmiddelen in de glottodidactiek
Joanna Włodarczyk (dr.)
Letterkunde, cultuurkunde
(Zakelijk Nederlands)
Plattelandsliteratuur in het Nederlands en Pools in vergelijking

Titel van het tijdschrift van de vakgroep

Roczniki Humanistyczne, 5 Neofilologia (zeszyt specjalny) (vanaf 2017)

Link naar de website van het tijdschrift
Lublin-logo
Adresgegevens van de instelling

Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego IFA
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14 (CM-005)
20-950 Lublin
Polen

Titel en naam van het hoofd van de instelling

prof. dr hab. Wilken Engelbrecht, prof. zw.

Link naar de website