Uniwersytet Wrocławski

Aantal studenten: ca. 250

Wetenschappelijke en didactische medewerkers

Naam
Vakgebied en specialisatie
Projecten/onderzoek
Email
Irena Barbara Kalla (dr. habil.)
Hoofd van de vakgroep. Letterkunde(Moderne literatuur, poëzie, jeugdliteratuur, kortverhaal, vertaling en receptie van literatuur). Hoofd Erasmus Leerstoel voor Neerlandistiek; hoofd Afdeling Moderne Nederlandstalige Literatuur; coordinator van The Centre for Research on Children’s and Young Adult Literature; voorzitter centrale redactie Lage Landen Studies
21st-Century Literature and the Holocaust. A comparative and multilingual perspective Jeugdboeken in het oeuvre van schrijvers voor volwassenen The International Master in Children’s Literature, Media and Culture (CLMC)
Kaat Buelens
Vertaalwetenschap
Bożena Czarnecka
Letterkunde
Zuzanna Czerwonka-Wajda (dr.)
Taalkunde (fonetiek en fonologie, meertaligheid, vergelijkende taalwetenschap, taalcontact), taalverwerving, NVT-didactiek
Habilitatieonderzoek: Perceptie van de Nederlandse klinkers door Poolse moedertaalsprekers Bijkomend onderzoek: - uitspraakonderwijs van het Nederlands - Gramatical Gender Project. Grammatical gender and stereotypical gender associations of inanimate nouns in the ‘Germanic sandwich’
Małgorzata Dowlaszewicz (dr.)
Letterkunde
(Middelnederlandse literatuur, receptie van literatuur)
Digital Library and Bibliography for Literature in Translation and Adaptation, PACI- Professional accessible community interpreting Coordinator DCC (Dutch Language, Literature and culture in a Central European Context)
Ewa Dynarowicz (dr.)
Letterkunde
(Moderne Nederlandse Letterkunde, Nederlandse Cultuur, Zuid-Afrikaanse Studies)
Siegfried Huigen
(Post)koloniale literatuurstudie
Edited volume: Central Europe between the Colonial and the Postcolonial. Cambridge Imperial and Post-Colonial Studies Series. Ed. with Dorota Kołodziejczyk. Palgrave, under contract; monografie: ‘Shaping a Dutch East Indies. Knowledge Production of the ‘East Indies’ in François Valentyn’s Oud en Nieuw Oost-Indiën’ (Brill)
Marzanna Jóźwiak-Kotynia
Taalverwerving
Jacek Karpiński (dr.)
Taalkunde
(Avialinguïstiek, communicatie, NVT-didactiek, vaktaal, luchtvaarttaal)
Habilitatieonderzoek: Communicatie aan boord (bemanning-passagier) Hoofd Afdeling Nederlandse Taal, hoofd van de vakgroep voor didactiek en studentenzaken
Stefan Kiedroń (prof.)
Letterkunde(Literatuur en cultuur van de Nederlandse, Duitse en Poolse Renaissance en Gouden Eeuw, Silezische dichtersscholen, neo-stoicisme, Pools-Nederlandse betrekkingen)
Nederlandse oude drukken in de landen van de Bohemische kroon, Justus Lipsius en zijn ConstantiaHoofd van de Leerstoel van de Nederlandse Filologie in Wrocław Hoofd Afdeling Oudere Nederlandse Letterkunde Corresponderend lid van de Poolse Academie van Geleerdheid (Polska Akademia Umiejętności)
Agata Kowalska-Szubert (dr. habil.)
Taalkunde
(Talen in contact, fraseologie, morfologie, woordvorming, geschiedenis van het Nederlands, sociolinguïstiek)
PACI - Professional and Accessible community Interpreting
Agnieszka Kucfir (mgr)
Taalkunde
(Taalverwerving, didactiek)
Nederlands en Pools als T2 in het kader van de Processability Theory
Judyta Kuznik
Letterkunde
Bolesław Rajman
Taalverwerving
Magda Serwadczak (mgr)
Taalkunde
(Didactiek, pragmatiek, taalverwerving, communicatie)
De invloed van authentieke audiovisuele materialen op de verwerving van pragmatische vaardigheden door volwassenen
Joanna Skubisz (dr.)
Letterkunde
(Nederlandse literatuur en cultuur van de 17e eeuw, emblematiek, boekgeschiedenis)
Catalogus van de emblemataboeken uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek Wrocław, moderne Poolse editie van Roemer Visschers en Anna Roemers Visschers Zinne-poppen
Sandra Szpic (mgr)
Taalkunde, taalverwerving en didactiek
(Conversatie, vertalingen, Nederlands in België)
Saskia Teulings (drs.)
Taalverwerving
(Conversatie, schrijfvaardigheid)
Katarzyna Tryczyńska (dr.)
Taalkunde, vertaalwetenschap
(Literair vertalen, juridische vertaling en terminologie)
: Habilitatieonderzoek: Terminologische problemen bij juridisch vertalen binnen het arbeidsrecht aan de hand van het materiaal in het Pools en het Nederlands
Jan Urbaniak (dr.)
Letterkunde
(Oude Nederlandse literatuur, Literatuur van Nederlandse Verlichting, Nederlandse pers van Verlichting)
Geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur in het Pools, habilitatieonderzoek: de receptie van het vrijheidsbegrip in de Nederlandse politieke pers aan het einde van de 18e eeuw
Secretaris van de redactie van Neerlandica Wratislaviensia, webmaster van de website van Comenius
Agnieszka Urniaż (mgr)
Taalkunde
De structuur van plantennamen (PhD onderzoek)
Jerzy A. Zieliński (dr.)
Taalkunde en vertaalwetenschap
(Fonetica, morfologie, syntaxis, contrastieve studies)
Wroclaw
Adresgegevens van de instelling

Erasmusleerstoel voor Nederlandse Filologie
Universiteit van Wrocław
ul. Kuźnicza 21-22
50-138 Wrocław
Polen

Titel en naam van het hoofd van de instelling

dr hab. Irena Barbara Kalla prof. UWr

Link naar de website