Uniwersytet Wrocławski

Aantal studenten: ca. 250

Wetenschappelijke en didactische medewerkers

Naam
Vakgebied en specialisatie
Projecten/onderzoek
Email
Małgorzata Dowlaszewicz (dr.)
Letterkunde
(Middelnederlandse literatuur, receptie van literatuur)
Digital Library and Bibliography for Literature in Translation and Adaptation, PACI- Professional accessible community interpreting Coordinator DCC (Dutch Language, Literature and culture in a Central European Context)
Ewa Dynarowicz (dr.)
Letterkunde
(Moderne Nederlandse Letterkunde, Nederlandse Cultuur, Zuid-Afrikaanse Studies)
Irena Barbara Kalla (dr. habil.)
Letterkunde
(Moderne literatuur, poëzie, jeugdliteratuur, kortverhaal, vertaling en receptie van literatuur)
Jeugdboeken in het oeuvre van schrijvers voor volwassenen, verschillende vertaalprojecten NL-PL-NL (literatuur), Children's Literature and Play, The International Master in Children’s Literature, Media and Culture (CLMC)
Hoofd Afdeling Moderne Nederlandstalige Literatuur, vakgroepscoordinator van Erasmus+, universitair coordinator van CEEPUS, coordinator van The Centre for Research on Children’s and Young Adult Literature aan de Filologische Faculteit van de Universiteit van Wrocław, voorzitter centrale redactie Lage Landen Studies
Jacek Karpiński (dr.)
Taalkunde
(Avialinguïstiek, communicatie, NVT-didactiek, vaktaal, luchtvaarttaal)
Habilitatieonderzoek: Communicatie aan boord (bemanning-passagier) Hoofd Afdeling Nederlandse Taal, hoofd van de vakgroep voor didactiek en studentenzaken
Stefan Kiedroń (prof.)
Letterkunde
(Literatuur en cultuur van de Nederlandse, Duitse en Poolse Renaissance en Gouden Eeuw, Silezische dichtersscholen, neo-stoicisme, Pools-Nederlandse betrekkingen)
Nederlandse oude drukken in de landen van de Bohemische kroon, Justus Lipsius en zijn Constantia
Hoofd van de Leerstoel van de Nederlandse Filologie in Wrocław Hoofd Afdeling Oudere Nederlandse Letterkunde Corresponderend lid van de Poolse Academie van Geleerdheid (Polska Akademia Umiejętności)
Agata Kowalska-Szubert (dr. habil.)
Taalkunde
(Talen in contact, fraseologie, morfologie, woordvorming, geschiedenis van het Nederlands, sociolinguïstiek)
PACI - Professional and Accessible community Interpreting
Agnieszka Kucfir (mgr)
Taalkunde
(Taalverwerving, didactiek)
Nederlands en Pools als T2 in het kader van de Processability Theory
Magda Serwadczak (mgr)
Taalkunde
(Didactiek, pragmatiek, taalverwerving, communicatie)
De invloed van authentieke audiovisuele materialen op de verwerving van pragmatische vaardigheden door volwassenen
Joanna Skubisz (dr.)
Letterkunde
(Nederlandse literatuur en cultuur van de 17e eeuw, emblematiek, boekgeschiedenis)
Catalogus van de emblemataboeken uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek Wrocław, moderne Poolse editie van Roemer Visschers en Anna Roemers Visschers Zinne-poppen
Sandra Szpic (mgr)
Taalkunde, taalverwerving en didactiek
(Conversatie, vertalingen, Nederlands in België)
Saskia Teulings (drs.)
Taalverwerving
(Conversatie, schrijfvaardigheid)
Katarzyna Tryczyńska (dr.)
Taalkunde, vertaalwetenschap
(Literair vertalen, juridische vertaling en terminologie)
: Habilitatieonderzoek: Terminologische problemen bij juridisch vertalen binnen het arbeidsrecht aan de hand van het materiaal in het Pools en het Nederlands
Jan Urbaniak (dr.)
Letterkunde
(Oude Nederlandse literatuur, Literatuur van Nederlandse Verlichting, Nederlandse pers van Verlichting)
Geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur in het Pools, habilitatieonderzoek: de receptie van het vrijheidsbegrip in de Nederlandse politieke pers aan het einde van de 18e eeuw
Secretaris van de redactie van Neerlandica Wratislaviensia, webmaster van de website van Comenius
Jerzy A. Zieliński (dr.)
Taalkunde en vertaalwetenschap
(Fonetica, morfologie, syntaxis, contrastieve studies)
Wroclaw
Adresgegevens van de instelling

Erasmusleerstoel voor Nederlandse Filologie
Universiteit van Wrocław
ul. Kuźnicza 21-22
50-138 Wrocław
Polen

Titel en naam van het hoofd van de instelling

Prof. dr. habil. Stefan Kiedroń

Link naar de website