Univerza v Ljubljani

Wetenschappelijke en didactische medewerkers

Naam
Vakgebied en specialisatie
Projecten/onderzoek
Email
Anita Srebnik (dr.)
Lexicografie, letterkunde
(Moderne literatuur (avant-garde), Avant-garde in Centraal-Europa en de Lage Landen)
Ljubljana
Adresgegevens van de instelling

Afdeling Germanistiek met Neerlandistiek en Skandinavistiek
Letterenfaculteit, Universiteit van Ljubljana
Aškerčeva 2,
SI-1000 Ljubljana

Titel en naam van het hoofd van de instelling

Hoofd lectoraat voor de Nederlandse taal en cultuur: dr. Anita Srebnik

Link naar de website