Univerzita Komenského v Bratislave

Aantal studenten: 20

Wetenschappelijke en didactische medewerkers

Naam
Vakgebied en specialisatie
Projecten/onderzoek
Email
Benjamin Bossaert (lic. MA)
Letterkunde
(Vergelijkende literatuur- en cultuurwetenschap, Vlaamse en Slowaakse nationale beweging
PACI - Professional and Accessible community Interpreting, DLBT (redactielid Slowakije), promotiestudie Palacký Universiteit Olomouc, aldaar diverse interne IGA-projecten (1 per jaar)
Jana Rakšányiová (prof. dr.)
Vertaalwetenschap
(Descriptieve vertaalkunde, theorie van het vertalen)
Marketa Štefková (doc. Ph.D.)
Vertaalwetenschap
(Juridisch vertalen, vakvertalen, tolken, translatologie)
PACI - Professional and Accessible community Interpreting (hoofdcoordinatie), APVV projecten (intern Slowaakse onderzoeksprojecten)
Bratislava
Adresgegevens van de instelling

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
Filozofická Fakulta Univerzity Komenského
Gondova 2
SK – 814 99 Bratislava
Slovakia – Slovenská republika

Titel en naam van het hoofd van de instelling

Prof. dr. Jana Rakšányiová, CsC.

Link naar de officiële websiteLink naar de nieuwe website