Univerzita Palackého v Olomouci

Aantal studenten: 66

Wetenschappelijke en didactische medewerkers

Naam
Vakgebied en specialisatie
Projecten/onderzoek
Email
Hubert van den Berg (prof. dr.)
Letterkunde
(Moderne literatuur, ihb avant-garde)
Avant-garde in Centraal-Europa en de Lage Landen
Eva Brázdová Toufarová (Ph. Dr.)
Vertaalkunde
(Tolken, literair vertalen)
Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur in vertaling
Wilken Engelbrecht (prof. dr.)
Letterkunde, taalkunde
(Oudere letterkunde, receptie van de Nederlandstalige literatuur, syntaxis)
Digital Library and Bibliography for Literature in Translation and Adaptation, Eastbound, Oude drukken uit de Nederlanden in Centraal-Europa
Denisa Földešiová (mgr. et mgr.)
Taalkunde
(Genderlinguïstiek)
Vergelijking van genderverschijnselen in teksten in het Afrikaans, Nederlands en Tsjechisch
Aio zonder onderwijsopdracht
Albert Gielen (drs.)
Taalverwerving, cultuur
(NT2, literatuur en beeldende kunst en architectuur)
Representaties van culturele diversiteit in NVT-tekstboeken, de literaire representatie van de kunstenaar in Louis Paul Boons vroege romans
Bas Hamers (drs.)
Taalkunde en cultuurkunde
(Taalverwerving, spreek- en schrijfvaardigheid, actualiteiten)
Onderzoek naar radicalisering in de Nederlandse maatschappij
Pim van der Horst (drs.)
Vertaalkunde
(Vertalen van praktische teksten)
Ondertiteling in het Nederlands en Tsjechisch in vergelijking
Aio zonder onderwijsopdracht
Markéta Kluková (mgr.)
Taalkunde
(Syntaxis)
Lidwoorden in het Nederlands en hun equivalenten in het Tsjechisch en Bulgaars
Aio zonder onderwijsopdracht
Pavlína Knap-Dlouhá (mgr. Ph.D.)
Vertaalkunde
(Tolken en vertalen ihb. juridisch vertalen en sociaal tolken)
PACI - Professional and Accessible community Interpreting, diverse interne IGA-projecten (1 per jaar)
Milan Kříž (mgr. Ph.D.)
Taalverwerving, didactiek
Verbonominale constructies met speciale aandacht voor functieverba, niet-verbale fraseologismen in vergelijking
Kateřina Křížová (mgr. Ph.D.)
Taalkunde
(Contrastieve taalkunde, fraseologie, lexicologie)
PACI - Professional and Accessible community Interpreting
Kristina Pajerová (mgr.)
Taalkunde
(Fonetica en morfologie)
Blendleverschijnselen in het Nederlands en Tsjechisch in vergelijking
Aio met onderwijsopdracht
Olomouc
Adresgegevens van de instelling

Katedra nederlandistiky FF
Univerzita Palackého
Křížkovského 10
771 80 Olomouc
Tsjechië

Titel en naam van het hoofd van de instelling

prof. dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt.

Link naar de website