Univerzita Karlova v Praze

Aantal studenten: 24

Wetenschappelijke en didactische medewerkers

Naam
Vakgebied en specialisatie
Projecten/onderzoek
Email
Albert Gielen (drs.)
Taalverwerving, cultuur
(NT2, literatuur, beeldende kunst en architectuur)
Representaties van culturele diversiteit in NVT-tekstboeken, de literaire representatie van de kunstenaar in Louis Paul Boons vroege romans
Marcel Ištván (Ph.D.)
Taalkunde
(Tekstkwaliteit, tekstoptimalisatie, tekstbegrip, tekstanalyse)
Jan Pekelder (prof. dr. habil.)
Synchrone taalkunde
(Syntaxis
Iva Rezková (dr.)
Taalkunde
(Morfologie, taalcontact, codewisseling)
Lucie Sedláčková (dr.)
Letterkunde
(Moderne literatuur, hedendaagse literatuur, globalisering, animal studies)
Kreas: Creativity and Adaptability as Condistions for the Success of Europe in an Interrelated World
Hoofd van de sectie Nederlands

Externe medewerker:    

Irena Kozmanová

Aio’s:

Michal Kořenář
Anna Krýsová
Anna Phillips
Lada Vukomanovic

Titel van het tijdschrift van de vakgroep

Acta Universitatis Carolinae Philologica – Germanistica Pragensia
(samen met de andere filologische studies)
ISSN 0567-8269
In databases: CEEOL, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS

Link naar de website van het tijdschrift
Praag
Adresgegevens van de instelling

Ústav germánských studií – oddělení nederlandistiky
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Tsjechië

Titel en naam van het hoofd van de instelling

Dr. Lucie Sedláčková

Link naar de website