Geachte leden van Comenius,

Beste collega’s,

Op het grote IVN-colloquium in Leuven in de zomer van 2018 werd het bestuur van Comenius voor de termijn 2018-2021 verkozen. Dit bestuur was, op onze penningmeester Zuzanna Czerwonka-Wajda uit Wrocław na als nieuw lid in plaats van Agata Kowalska-Szubert, bezet met dezelfde functies als het vorige bestuur. Omdat de statuten van Comenius het toelaten voor een bestuurslid om zich maar één keer herverkiesbaar te stellen, komen er op die manier vier bestuursfuncties vacant voor volgend jaar:

 

Voorzitter Comenius (huidig: prof. dr. Jelica Novaković-Lopušina, Belgrado)

Secretaris Comenius (huidig dr. Benjamin Bossaert, Bratislava)

Wetenschappelijk lid (huidig doc. Orsolya Réthelyi, Boedapest)

Webmaster/nieuwsbrief (huidig dr. Jan Urbaniak, Wrocław)

 

Namens het bestuur willen wij een warme oproep doen naar kandidaten in de hele regio verspreid onder onze leden om zich kandidaat te stellen voor een functie binnen Comenius. We willen ook nog benadrukken dat we streven naar een evenwichtig bestuur van de afdelingen in geografisch opzicht maar evengoed zowel jonge als meer ervaren neerlandici, dus, jonge onderzoekers hoeven niet te schromen zich te melden bij ons, het aftredende bestuur, indien er interesse is voor een bepaalde functie. Meer uitleg over de inhoud van de functies kan uiteraard verkregen worden bij het huidige bestuur en mag rechtstreeks aan hen of via dit adres gemeld worden.

 

Wij verwelkomen graag uw reacties tot eind februari (vrijdag 26 februari) en bereiden dan in de loop van maart de overgang voor naar het nieuw bestuur met verkiezingen door de leden voor.

 

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur van Comenius,

 

Benjamin Bossaert
Secretaris Comenius
https://comeniusned.eu