Aan de Vakgroep Neerlandistiek van de Eötvös Loránd Universiteit (ELTE) te Boedapest, Hongarije ontstaat
per 1 september 2023 een vacature voor een

Lector Nederlands (m/v)

 De kandidaat die de medewerkers van de Vakgroep Neerlandistiek voor ogen staat

 1. beschikt over een masterdiploma op het gebied van de letteren.

Zeer welkom zijn:

 • diploma/certificaat Nederlands als tweede/vreemde taal

en/of

 • ervaring met het geven van Nederlands als tweede/vreemde taal
 1. is moedertaalspreker van het Nederlands

De nieuwe lector zal wekelijks twintig lesuren taalverwerving geven aan studenten Nederlands van alle niveaus, huiswerk van de studenten regelmatig corrigeren, examens afnemen. Van de lector wordt ook gevraagd om wetenschappelijke teksten van de medewerkers na te kijken, aan het redactiewerk van onze Nederlandstalige uitgaven deel te nemen, een aantal organisatorische en administratieve taken binnen de vakgroep te vervullen. Hij/zij neemt graag initiatief, werkt goed samen en is betrokken bij de Nederlandse taal en cultuur.

Wat bieden wij?

 • de lector wordt aangesteld voor een periode van één jaar; na gebleken geschiktheid is eventueel verlenging met max. twee jaar mogelijk
 • de lector ontvangt
  • een maandsalaris van ongeveer 190.000 HUF netto (ong. 480 EUR)
  • de suppletie van de Nederlandse Taalunie (op dit moment 7.750 EUR per jaar).
   Voor verdere informatie hieromtrent ga naar:
  • Suppletie voor docenten uit het taalgebied – Taalunie | mijnNederlands
  • de ELTE kan hulp bieden hulp bij het zoeken van een appartement en draagt bij aan de kosten van de huur
  • daarnaast bestaat de mogelijkheid om het salaris aan te vullen met onderwijstaken op de Nederlandse School te Boedapest.

Van bovengenoemde inkomsten kan men prima rondkomen in Boedapest.

Sollicitatie:

Het dossier moet een uitgebreid CV bevatten met gegevens betreffende onderwijs en kopieën van universitaire diploma’s. Referenties zijn welkom.

Sollicitaties tot en met 31 maart 2023 zenden aan:

Martine Bijvoet

E-mail: martinebijvoet@gmail.com

Vakgroep Neerlandistiek

Eötvös Loránd Universiteit (ELTE)

Rákóczi út 5.

1088 Budapest

Hongarije

Voor verdere informatie over de vakgroep ga naar: http://holland.elte.hu; Néderlandisztika ELTE – Vakgroep Nederlands Boedapest ELTE | Budapest | Facebook