CALL FOR ARTICLES

Themanummer Neerlandica Wratislaviensia

 

Geachte colloquiumdeelnemer,

Zoals gebruikelijk bij een colloquium, krijgen ook dit keer de deelnemers van het Doctorandi en Habilitandicolloquium, Trefpunt Berlijn 2020 de mogelijkheid tot publiceren. Hiervoor is ruimte gereserveerd in het Poolse tijdschrift voor neerlandistiek Neerlandica Wratislaviensia [http://wuwr.pl/nwr] Bijdragen in alle disciplines binnen de neerlandistiek zijn welkom: taalkunde, letterkunde, cultuurkunde, geschiedenis, vertaalkunde, didactiek en taalbeheersing.

Neerlandica Wratislaviensia is het oudste tijdschrift voor neerlandistiek in Midden- en Oost-Europa en wordt uitgegeven door de Universitaire Pers van de Universiteit van Wrocław in Polen. Het tijdschrift is onder andere opgenomen in de ERIH PLUS-lijst. De artikelen in Neerlandica Wratislaviensia verschijnen na een succesvollee peer review procedure zowel op papier als digitaal (met open access) en zijn daarom onder andere doorzoekbaar met Google Scholar.

Marketa Štefková en Benjamin Bossaert (Bratislava) zullen als gastredacteurs voor dit nummer optreden.

De deadline voor bijdragen is 10 mei 2020. De bijdragen moeten gestuurd worden naar Anna Witczak <anna.witczak@uwr.edu.pl >.

In de bijlage vindt u de stylesheet van Neerlandica.